Bez odpowiednio ogrzanego domu czy mieszkania trudno byłoby żyć w naszej strefie klimatycznej. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele rodzajów instalacji grzewczych dla domów, które różnią się od siebie rodzajem wykorzystywanego źródła ciepła, kosztami instalacji, jak również stopniem, w  jakim są one przyjazne dla środowiska.

Źródła energii cieplnej dla domu

Wyróżniamy następujące rodzaje ogrzewania w domach :

Instalacje grzewcze oparte na paliwach stałych, takich jak węgiel czy pelet lub płynnych, takich jak gaz czy olej opałowy, z reguły wykorzystują jako główny element systemu odpowiedni rodzaj kotła. W przypadku ogrzewania gazowego konieczne jest przyłączenie domu do sieci gazowej lub posiadanie zbiornika LPG. Kotły na paliwa stałe lub płynne podgrzewają wodę, która następnie rozprowadzana jest systemem rur do grzejników zamontowanych w poszczególnych pomieszczeniach. Ciekawym rozwiązaniem jest zastąpienie tradycyjnych grzejników ogrzewaniem podłogowym.

Ogrzewanie, które bazuje na alternatywnych źródłach energii może opierać się na pompach ciepła lub też instalacjach solarnych. Pompy ciepła gruntowe lub powietrzne wykorzystują ciepło pochodzące z energii nagromadzonej z ziemi lub pozyskanej z powietrza. Pompy przekazują ciepło do instalacji grzewczej korzystając z niewielkich ilości energii elektrycznej. Instalacje solarne mogą wspomagać ogrzewanie domu bazując na kolektorach słonecznych, które mogą być połączone z elementami takimi, jak: podgrzewacze solarne, kotły lub pompy ciepła. Zarówno pompy ciepła, jak i instalacje solarne są najbardziej ekologicznym źródłem ciepła.

Ogrzewanie elektryczne polega na wykorzystaniu źródeł prądu. Jeśli ten rodzaj ogrzewania bazuje na energii pozyskanej od dostawcy prądu, jest to z reguły najdroższa opcja ogrzania domu, chyba że prąd pozyskiwany byłby z odnawialnych źródeł energii.