Przez instalacje sanitarne rozumie się wszystkie instalacje budowlane w środku oraz na zewnątrz budynku. Do najważniejszych instalacji sanitarnych należy instalacja grzewcza, wodno – kanalizacyjna oraz gazowa. Każda z instalacji powinna zostać odpowiednio zaplanowana, a także zamontowana w profesjonalny sposób, dlatego tego rodzaju pracami powinni zajmować się wyłącznie specjaliści. To da gwarancję, że wszystkie elementy tworzą ze sobą w pełni działającą instalację, która nie ulegnie szybko awarii i nie będzie sprawiać problemów domownikom.

W jaki sposób i w jakiej kolejności montuje się instalacje sanitarne w budynku?

Podczas tworzenia projektu domu czy mieszkania, bardzo często dzieli się instalacje sanitarne na trzy typy instalacji: grzewczą, gazową oraz wodno – kanalizacyjną. Każdą z nich należy zaplanować tak, aby spełniały one wymagania domowników. W przypadku instalacji grzewczej konieczne jest określenie, jaki sposób ogrzewania domu będzie wykorzystywany, dzięki czemu będzie możliwość zaplanowania całej reszty. W przypadku ogrzewania centralnego pierwszym etapem jest wyznaczenie miejsc, w których będą umieszczone grzejniki. Konieczne jest również uwzględnienie punktów podłączenia rur instalacyjnych oraz rozdzielaczy.

Kolejnym krokiem jest określenie przebiegu rur instalacyjnych. Należy pamiętać, że rury nie powinny przechodzić przez otwór drzwiowy, ponieważ podczas umieszczania listwy podłogowej w drzwiach mogłoby dojść do uszkodzenia rur. Następnie dokonuje się pomiarów długości rur, aby określić przybliżoną ilość tych elementów, które należy zakupić. Później w ścianie wykuwa się otwór na szafkę rozdzielaczową, a w stropie miejsce, w którym instalacja zostanie podłączona do pionu.

Konieczne jest również wykonanie przekucia ścian w miejscach, gdzie przebiegają rury, oraz bruzd tam, gdzie mają zostać zamontowane grzejniki. Kolejnym krokiem jest montaż szafki rozdzielaczowej oraz innych niezbędnych elementów. Następnie na rury instalacyjne zakłada się rury osłonowe,  a następnie rozkłada się je wzdłuż linii przebiegu do rozdzielacza. Kolejnym etapem jest połączenie rur z odpowiednimi sekcjami rozdzielacza.

Instalacje gazowe mogą być projektowane i wykonywane wyłącznie przez osoby uprawnione. Tworzą one projekt, który musi zostać przedstawiony podczas składania wniosku o pozwolenie na budowę. Gaz doprowadzany jest do domu za pomocą rur polietylenowej, połączonych z siecią za pomocą trójnika. Przewód gazowy podciąga się pod wentylowaną skrzynkę gazową z gazomierzem oraz reduktorem ciśnienia. Następnie stamtąd gaz dociera do urządzeń gazowych za pomocą stalowych lub mosiężnych rur, zamontowanych przez specjalistów. Podczas montażu konieczne jest prowadzenie dziennika budowy, a cały proces może różnić się w zależności od rodzaju gazu i zastosowania instalacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *